Durbes pilskalns

Tūristu ceļvedis pa Durbi

Ja jūs esat ceļā no Rīgas uz Liepāju vai otrādi un jums ir nedaudz laika, iegriezieties Latvijas mazākajā pilsētā Durbē, jo tās vārds saistīts ar lieliem notikumiem un diženām personībām Latvijas  vēsturē!

Liepājas – Rīgas šosejas malā labi pamanāms Durbes pilskalns ar vācu ordeņpils drupām. Pils celta 14.gadsimtā un bijusi vienkārša taisnstūra celtne ar pagrabiem pilskalna ziemeļu pusē. Pils pagalms bijis apjozts ar augstu mūri, kura daļa dienvidu pusē vēl stāv. Pils kalpojusi svarīgā ceļa aizsardzībai, kas vedis no Prūsijas uz Livoniju. Jau pirms 300 gadiem pils izpostīta.

No šosejas labi redzams lielais piemiņas akmens Žemaišu uzvarai pār krustnešiem Durbes kaujā 1260.gadā. Akmens atvests no Žemaitijas  un uzstādīts Durbes kaujas 750.gadadienā.

Durbes muzejs

Ejot no pilskalna uz pilsētu, nonākam pie Durbes muzeja ēkas, atjaunotā bijušā doktorāta  Raiņa ielā 17. Še 1887.gadā dzimis pirmais neatkarīgās Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics , kam ir lieli nopelni Latvijas neatkarības atzīšanā. Muzejā ir arheoloģiski atradumi, slavenu durbenieku sarakstītās grāmatas, Durbes tautastērps, seni sadzīves priekšmeti.Izejot no muzeja, nonākam uz Raiņa ielas, kas vēsturē bijusi svarīgais ceļš no Prūsijas uz Rīgu un Livoniju. Kurzemes hercogistes un vēlāk Krievijas impērijas laikā tā dēvēta par Jelgavas (Mitavas) ielu, īsu brīdi par Liepājas, bet trīsdesmitajos gados par Z.A. Meierovica ielu. Ap šo ielu veidojies Durbes miests, te dzīvojuši amatnieki, viesnīcnieki, te bijušas smēdes, darbnīcas, tirgotavas, krogi.

Durbes baznīca

Pēc pāris minūtēm esam sasnieguši Durbes centru. Tā dominante ir 1651.gadā celtā baznīca, vecākā celtne Durbē, laukums tās priekšā ir Skolas ielas (senāk Baznīcas ielas) sākums. Ir vērts apskatīt baznīcu, kuras interjers laika gaitā labi saglabājies:  altāris un kancele ar kokgriezumiem, 1609.gadā izgatavots iespaidīgs kroņlukturis, sens kristāmtrauks, māla grīdas flīzes, ērģeles.

Ēka skolas ielā 3

Blakus baznīcai atrodas bijusī Špringera skolas ēka. Šeit kādreiz mācījies Kronvalda Atis un vēlāk pulcinājis apkārtnes skolotājus uz konferencēm. Ēkas priekšā ir 1987.gadā uzstādītais Kronvalda Ata piemineklis, pie ēkas ir piemiņas plāksne.Pašreiz ēkā darbojas novada domes daži dienesti.

Vecā skola

Ejot pa Skolas ielu uz priekšu, paejam garām senam ābeļu dārzam, kas ir daļa no slavenā Durbes dārznieka Klēvera dārza, un nonākam pie vecās skolas, kas celta 1912.gadā un līdz 1979.gadam kalpoja durbenieku bērniem. Tur šobrīd ir pasta nodaļa, bet izbūvētais viesu nams nedarbojas. Nedaudz uz priekšu ir sešdesmitajos gados celtais kultūras nams.

Durbes kultūras nams

Nogriežoties pa kreisi gar kultūras namu, nonākam pie Ata Kronvalda Durbes vidusskolas,

tās ēka uzcelta 1979.gadā. Gar skolu ejot, nonākam atpakaļ uz Raiņa ielas un pagriežamies uz centra pusi. Blakus skolai  ēka Raiņa ielā 38 ir slavenā ārsta Jēkaba Alkšņa vecāku celta māja, bet māja ar numuru 36 kādreiz piederējusi slavenajam dārzniekam Klēveram.

Durbes vidusskola

Blakus baznīcai ielas otrā pusē atrodas centra skvērs ar tēlnieces Mirdzas Lukažas dāvāto Durbes ģerboņa akmeni, kam otrā pusē ir divi gadaskaitļi 1230 – Durbes vārds pirmo reizi minēts dokumentos, 1893 – Durbe iegūst pilsētas tiesības.  Aizputes iela izved uz Rīgas šoseju. Aizputes iela 5 ir sena Līgutu muižas kalpu māja, bijis arī krogs. Šī māja dēvēta par Mazdurbi. Mājas iekšpusē atrodas sens manteļskurstenis.

Mazdurbe

Komentāri aizvērti.